Boulac
CONTROLEER BESCHIKBAARHEID
Kies hieronder een periode en bekijk de beschikbaarheid in ons park:
Verblijfsduur:
Aankomstdatum
 
Reserveren? mail ons op info@boulac.be
In de aanloop naar het nieuwe reserveringssysteem helpen wij u graag telefonisch of per mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur bungalows
Domaine Le Boulac
Rue du bois 36
B-6941 IZIER - Durbuy

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren
van recreatiebungalows van Domaine Le Boulac

 

Artikel 1: Reserveringen
Domaine Le Boulac neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die
18 jaar of ouder zijn. U kunt telefonisch, schriftelijk of via internet boeken bij Domaine Le Boulac.
Domaine Le Boulac bevestigt de reservering binnen enkele dagen. Bij reserveringen via internet wordt u de bevestiging direct via email toegezonden.
U wordt verzocht deze schriftelijke bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren.
Heeft u de bevestiging binnen 7 dagen nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen 0032-86/400.486 of via e-mail info@boulac.be. Bij gebreke hiervan kan geen beroep op de reservering worden gedaan.
Domaine Le Boulac behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Domaine Le Boulac.

 

Artikel 2: Betalingen
De gehele huursom zoals vermeld op het huurcontract dient bij de reservering te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd is. U kunt dit doen door overmaking op bankrekening NL 57 RABO 0391 6073 32 0391 6073 32 of BE95 1944 1535 0158 (BIC: CREGBEBB) ten name van Domaine Le Boulac . Uw reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 3: Wat is bij de huursom inbegrepen
Bij de huursom van iedere bungalow is inbegrepen:
- Huur van de bungalow voor de betreffende periode
- Eindschoonmaak
- Een welkomstpakket
- Water
- Gas en elektriciteit in de daarvoor geldende periode
- Kinderbedje en –stoel

Bij de huursom niet inbegrepen:
- Lokale verblijfkosten € 1,00 per nacht p.p.
- Toeslag huisdier € 15
- Bedlinnen € 7,00 p.p.

Indien de bungalow niet naar behoren wordt achtergelaten kan de borg, of een deel ervan, worden ingehouden.

Artikel 4: Huisdieren
In enkele huizen is het toegestaan om 1 huisdier mee te nemen. Dit moet aangevraagd worden bij de reservering.
Per huisdier wordt € 15,00 per periode in rekening gebracht.
Huisdieren dienen buiten de bungalow aangelijnd te zijn en mogen geen overlast
bezorgen aan de overige gasten.

 

Artikel 5: Roken en open vuur
Het is verboden om in de bungalows te roken. In het bos is rook en open vuur verboden. Indien u of uw gasten buiten roken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de daartoe beschikbaar gestelde asbakken te gebruiken. Dit ter voorkoming van vervuiling van de natuur in de directe omgeving van de bungalows. Bij droog en warm weer kan op last van de brandweer ook een verbod ingesteld worden op barbecueën. Indien dit zo is wordt dit aangegeven bij de receptie.

 

Artikel 6: Respect voor uw omgeving
Wij gaan ervan uit dat u de natuur, de omgeving en de bungalows met respect behandelt. Buitenopslag van goederen is niet toegestaan.
Het is verboden om tot de bungalow behorende inventaris te verplaatsen naar een andere bungalow.
U bent steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van de inventaris.


Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk bij de receptie gemeld te worden en ter plaatse te worden vergoed.

Artikel 7: Aankomst- en vertrektijden
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur de sleutels van uw bungalow verkrijgen bij de receptie.
Indien u op maandag of vrijdag niet voor 18.00 uur (hoogseizoen vrijdag 20.00 uur) aanwezig kunt zijn, neemt u dan contact op met Domaine Le Boulac (0032-86400486 0032-86400486). In overleg zijn individuele afspraken te maken.
In verband met de eindschoonmaak van de bungalow, dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten.

 

Artikel 8: Borgsom
De bungalow en andere voorzieningen op ons Domaine dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. Daartoe vraagt Domaine le Boulac bij aanvang van het verblijf een waarborgsom van € 100,-. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade en niet betaalde kosten met u verrekend binnen de 14 dagen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Domaine le Boulac vertegenwoordigt de eigenaren van bungalows die bereid zijn te verhuren, maakt namens die eigenaren afspraken over reserveringen, sluit namens hen huurovereenkomsten en int de huur. Domaine le Boulac is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de bungalows en voor de schade en/of lichamelijke letsels ontstaan of veroorzaakt door een verblijf in of rondom de bungalow dan wel het park.
9.2 Domaine le Boulac is slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van eigen grove nalatigheden of opzet.
9.3 Domaine le Boulac noch de eigenaar van de gehuurde bungalow zijn aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
9.4 Domaine le Boulac is niet aansprakelijk voor
Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van de bungalows
Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.
9.5 De huurder en degenen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Domaine Le Boulac en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben
9.6 Bij niet juist gebruik cq. Niet juist achterlaten van de bungalow kunnen aanvullende kosten worden aangerekend.
Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten.

 

Artikel 10: Annuleren
Bij annuleren van meer dan 4 weken voor aanvang van uw verblijf is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 150.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 11: Huisreglement
U en uw gezelschap dienen zich te houden aan de door Domaine Le Boulac vastgestelde huisregels. Het huisreglement, dat op alle huurovereenkomsten van toepassing is, kunt u vinden ( in de informatiemap welke in elke bungalow aanwezig is. Tevens wordt u het huisreglement ter inzage aangeboden bij de receptie .

 

Artikel 12: Klachten
Ondanks alle zorgen van Domaine Le Boulac kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de parkleiding op te nemen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.

 

Artikel 13: Overmacht
Overmacht aan de zijde van Domaine Le Boulac bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Domaine Le Boulac, daarvoor mede inbegrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, noodweer en andere storingen en gebeurtenissen.

 

Artikel 14: Algemeen voorbehoud
Uw contractspartij is de individuele bungaloweigenaar, vertegenwoordigd door Domaine Le Boulac, Rue du Bois 36, B-6941 Izier ( Durbuy). (Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Domaine Le Boulac).
Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.
Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.
 

 

DOMAINE LE BOULAC | Rue du Bois 36, 6941 Izier (Durbuy), BelgiË | telefoon: +32 (0)86 400 486 | telefax: +32 (0)86 400 802 | info@boulac.be                       

Welkom - Het Vakantiepark - Een bungalow huren - Een bungalow kopen - De omgeving - Gastenboek - Contact - Nieuwsbrief

© 2018 De Molder & Partner  / webdesign ...  / fotografie en teksten