Privacy statement

Publicatiedatum: 14-11-2018

Inleiding

Domaine Le Boulac neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@boulac.be.

 

Wie is Domaine Le Boulac ?

Domaine Le Boulac is de vereniging Domaine Le Boulac , kantoorhoudende te (6941) Izier aan Rue Du Bois 36, ingeschreven in het handelsregister van Ondernemersnummer 0824 292 142.

Wanneer Domaine Le Boulac uw persoonsgegevens verwerkt, is Domaine Le Boulac de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Domaine Le Boulac uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Domaine Le Boulac persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Domaine Le Boulac voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Domaine Le Boulac worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

 

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Domaine Le Boulac heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Domaine Le Boulac over u zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Domaine Le Boulac . U kunt verzoeken dat Domaine Le Boulac uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Domaine Le Boulac te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Domaine Le Boulac of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Domaine Le Boulac te verkrijgen. Domaine Le Boulac zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Domaine Le Boulac u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Domaine Le Boulac

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@boulac.be. Domaine Le Boulac zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Domaine Le Boulac een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Domaine Le Boulac uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•          Verwerkers

Het kan zijn dat Domaine Le Boulac verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Domaine Le Boulac ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Domaine Le Boulac worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Domaine Le Boulac worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Domaine Le Boulac uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@boulac.be. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Domaine Le Boulac uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@boulac.be. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat zeggen onze gasten :

Wat een heerlijk schone en complete bungalow! De kinderen hebben heerlijk gespeeld in het beekje naast het huis, hutten gebouwd en alle spelletjes uitgeprobeerd. Het park is prachtig, veel privacy en we hebben mooie wandelingen door het bos gemaakt.

Caroline

Zeer positief verrast toen we het huisje binnen stapten. Super ingericht, origineel en volledig. Er schijnen hier 105 bungalows te staan, maar daar merk je niks van! Heel rustig.

Jan Klaassen

Prachtige plek om heerlijk tot rust te komen, met of zonder kids

Nikki Braam